Foreningen

Tvis Mølle Have

Foreningens formål er:

  • At formidle viden og oplevelser om havens planter og træer.
  • At udbrede kendskabet til og interessen for Tvis Mølle Have, Tvis Mølle Naturlaboratorium og naturen der omkring.
  • At planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den sociale kontakt mellem brugeme, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser.
  • At understøtte det aktive friluftsliv/udeliv og foreningsliv i kommunen ved at tilbyde mulighed for frivilligt arbejde, fx naturvejledning og naturpleje, samt socialt samvær i tilknytning til Tvis Mølle Have og Tvis Mølle Naturlaboratorium.
  • Foreningen søger sit formål fremmet ved at arbejde sammen med andre foreninger, organisationer og institutioner i Holstebro Kommune. Foreningen er åben for alle hensigtsmæssige samarbejdspartnere.