Ruter

Du finder to afmærkede ruter rundt i området ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Gul rute rundt om mergelsøen er cirka 1,3 km lang.

Rød rute der fører gennem skoven er cirka 2,4 km lang.

Ruterne fører dig rundt i kerneområdet og på din tur, vil du blandt andet passerer tydelige spor i landskabet efter munkenes teglbrænderi, mergelgravning og de gamle dambrugsdamme.

Begge ruter er naturstier uden grus, broer mv. Fornuftigt fodtøj anbefales.