Prins Buris sti

På modsat side af Bigården ved udgangen til  og langs med fåremarken er PRINS BURIS STI lavet.

Stien er helt speciel for Tvis Mølle Have og er inspireret af sagnet om prins Buris og klosterbyggeriet.

Stien er ca. 40 m lang, hvorimod den originale sti var flere kilometer lang.

Prins Buris gård, Tvisel, lå måske der, hvor Lauralyst ligger – inde midt i Tvis.

I påsken d. 24. marts 1163 var der kongeligt besøg i Tvis. Prins Buris havde inviteret kong Valdemar den Store, to biskopper, tre abbeder og adskillige stormænd til sin gård Tvisel. De skulle være vidner til, at prins Buris skænkede sin fædrene gård, Tvisel, med underliggende bøndergods til cistercienserordenen, så munkene kunne bygge et kloster til  Jomfru Marias ære. Munkene valgte at bygge klosteret på den lille ø mellem Tvis Å´s to arme og Storå.

I 1167 efter slaget ved Arkona på Rygen blev prins Buris anklaget for højforræderi og kastet i fængsel. Hans øjne blev stukket ud, og han blev kastreret.

Et gammelt håndskrift fortæller, at prins Buris blev holdt som fange i Tvisel, og hver dag gik han fra gården i Tvis ud til klosterbyggeriet på klosterøen. Prins Buris kunne selv gå turen, da der var opsat pæle med en jernlænke hele vejen fra Tvis ud til Tvis Kloster.

PRØV at gå på PRINS BURIS STI. Du kan tage blindebriller på eller lukke øjnene og følge rebet. Vær flink at lægge brillerne tilbage, hvor du tog dem. Mange TAK og GOD TUR.

En anden fortælling om Prins Buris

Folkevisedigtere har i mange hundrede år fortalt om kong Valdemars søster, Liden Kirsten og hendes elsker prins Buris, som ifølge digterne i 1100tallet blev begravet på Vestervig kirkegård i en fællesgrav, Liden Kirstens grav.

Digterne fortalte, at mens kong Valdemar var på togt mod venderne, lokkede hans onde dronning Sofie prins Buris til at besove Liden Kirsten. Da kongen kom hjem, fortalte dronning Sofie ham, hvad der var sket, og kongen blev meget vred. Den dag Liden Kirsten havde født en datter, befalede kongen, at hun om aftenen og natten skulle danse med hans riddere. Liden Kirsten dansede 15 riddere trætte, derefter sprang kong Valdemar selv op og dansede med hende, indtil hun segnede død om i sit blod.

En senere folkevise fortæller, at kongen lod Liden Kirsten piske til døde.

Liden Kirsten blev begravet på Vestervig kirkegård, og prins Buris blev blindet og kastreret og lænket i så lang en lænke, at han hver dag kunne gå ud til Liden Kirstens grav. Her blev han også gravlagt. Ikke ved Liden Kirstens side, men i forlængelse af hendes grav.

Man kan i dag se Liden Kirstens grav på Vestervig kirkegård.