Om os

Tvis Møllehave er en formidlingshave, hvor alle er velkomne.

Vort formål er at formidle viden og oplevelser om havens og naturens planter. Vi er en del af Tvis Naturlaboratorium.

I foråret 2014 inviterede Holstebro kommune foreninger og andre interessenter til et opstartsmøde om hvordan området omkring Tvis Mølle og det areal som tidligere havde været dambrug, kunne bruges.

Der mødte omkring 250 interesserede op og de afleverede mange forslag til, hvordan området kunne bruges. De følgende 2 år blev brugt til at lave forskellige arbejdsgrupper.

En af grupperne hed læring og formidling. Her var et af de emner, der blev arbejdet med, en formidlingshave. På et tidspunkt, hvor det hele var gået i stå blev to af gruppens medlemmer inviteret til et møde med natur og miljø og koordinatoren for området. Her var der enighed om at der godt snart måtte ske noget i området. Ulla Voldbjerg Sørensen og Bjarne Frandsen gik i gang med at finde nogen som de kunne trække på og få en bestyrelse startet op.

Den første have der blev skitseret lå på vestsiden af Tvis Møllevej i et skovområde. Der kunne ikke dispenseres så det faldt hurtigt til jorden. Efter at fiskemesterboligen blev revet ned, blev der et område på 3400 m2, som måske kunne bruges. Da bestyrelsen besigtigede området, var det svært at se at der kunne blive en have ud af det. Der blev udarbejdet en arbejdsmodel med flere niveauer og en lille sø med et vandløb der løb gennem haven. Forslaget blev positivt modtaget i Natur og Miljøudvalget og efter at museet havde udgravet de steder som kunne være interessant kunne arbejdet gå i gang.

I efteråret 2018 arrangerede foreningen en mostedag for at invitere frivillige til at være en del af haven. Det gik rigtig godt og inden ret længe var der over 20 som meldte sig.